Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

CĂTRE AUDITORII ENERGETICI (CONFORM LISTEI)

xlsx
xlsx

Prin prezenta, Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), Vă aduce la cunoștință că în temeiul pct. 24, lit. b) al Hotărârii Guvernului nr. 855 din 27.11.2012 cu privire la Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici, auditorii energetici (persoane juridice) au obligația să întocmească și să transmită în adresa AEE rapoartele trimestriale privind activitatea de efectuare a auditorilor energetice.

Chestionar_ilminat_stradal.xlsx56.2 KB

Chestionar_Cladiri_publice_.xlsx267.9 KB