Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Comunicat de Presă

Comunicat de Presă

PRIMA REVISTĂ CU ISTORII DE SUCCES ÎN SECTORUL ENERGIEI REGENERABILE ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE S-A LANSAT

 

1002536 537511126318700 88544353 n11 septembrie 2013 - Peste 20 de istorii de succes în utilizarea şi promovarea energiei regenerabile şi eficienţei energetice în Republica Moldova, informaţii despre activităţile actorilor cheie din sectorul energetic, precum şi noutăţile Competiţiei naţionale Moldova Eco-Energetică 2013 se regăsesc în paginile revistei Moldova Eco-Energetică lansată marţi, 10 septembrie. 

Revista este la prima ediţie şi va avea o periodicitate anuală. Ea va conţine istoriile de succes ale finaliştilor  competiţiei Moldova Eco-Energetică, precum şi articole dedicate despre realizările din sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Reducând consumul şi diversificând sursele de energie vom deveni mai competitivi economic, mai protejaţi social şi mai durabili din  perspectiva de mediu. Revista concentrează în paginile ei cele mai de succes istorii în sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice şi va genera un nou impuls pentru dezvoltarea sectorului de energetic, încurajând instituţii, persoane să preia bunele practici ”, a declarat Tudor Copaci, viceministrul Economiei, la evenimentul de lansare a revistei.

Revista este o iniţiativă comună a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”.  „Salut lansarea revistei Moldova Eco-Energetică ce ne va ajută să cunoaştem dintr-o singură sursă iniţiativele demarate în sector şi să ne conjugăm eforturile pentru a avea rezultate tangibile. Sunt convins că Republica Moldova va dispune de un sistem energetic mai eficient ce va fi susţinut de populaţie, societatea civilă , ei fiind participanţi activi în schimbare”,  susţine Mindaugas Kacerauskis, noul consilier politic în cadrul Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

La eveniment au participat eroii istoriilor de succes, ambasadori, reprezentanți ai  instituțiilor conexe sectorului de regenerabile și eficienței energetice, ai organizațiilor internaționale din sector, parteneri. „Revista lansată astăzi ascunde în paginile sale istoriile oamenilor ce au avut curajul, iniţiativa şi spiritul antreprenorial de a lansa noi tehnologii, precum şi al actorilor ce asigură un mediu favorabil acestora. Revista reflectă efortul fiecăruia în dezvoltarea sectorului de regenerabile şi eficienţă energetică:  autorităţile publice ce dezvoltă mult-aşteptatele politici, mecanisme de stimulare; sectorul privat  şi antreprenorii care modernizează piaţa; mediul academic ce încurajează noile cercetări; mass media şi tineretul ce ajută oamenii să îşi schimbe mentalitatea şi comportamentului şi, nu în ultimul rând, partenerii de dezvoltare, sectorul bancar ce sprijină eforturile menţionate”, consideră Nicola Harrington-Buhay, reprezentant rezident PNUD Moldova.

„La momentul actual, este nevoie de diseminare pe scara largă a informației privind implementarea celor mai bune tehnologii și practici de eficiență energetică, care sunt disponibile azi cu ajutorul integrării cunoștințelor, capacităților, investițiilor și parteneriatelor. Ne-am propus să susținem si să raspindim tot ceea ce înseamnă Eficiența Energetică și Surse de Energie Regenerabilă, de asemenea, încercam să oferim o viziune practică asupra celor mai notabile realizări în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice prin transpunerea acestora în revista lansata astazi.”,a declarat Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

În acest context, reamintim că MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ este o competiţie scopul căreia este de a susține cele mai importante inițiative în producerea, transmiterea, distribuţia şi consumul eficient de energie, în implementarea, dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor moderne, a inovaţiilor în domeniul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

Detalii...

EXPERȚI ȘI PRODUCĂTORI DE BRICHETE ȘI PELETE AU PARTICIPAT LA CEL DE-AL DOILEA ATELIER NAȚIONAL DEDICAT CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

IMG 087805 septembrie 2013 - Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, experţi de la ministere, instituţii de stat, organizatii nonguvernamentale, manageri energeti raionali au participat la cel de-al doilea atelier naţional dedicat calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova.

Scopul principal al celui de-al doilea  Atelier s-a axat pe asigurarea durabilă a calității biocombustibililor solizi produși în Republica Moldova. Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova”.

“Asigurarea calității biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extreme de importantă   prin prisma  potențialului sporit de valorificare a biomasei ca principala resursă de energie alternativă exploatată în Republica Moldova. Drept urmare, sunt necesare metode și  instrumente  pentru asigurarea calității biocombustibilului prin crearea unui laborator de testare și certificare”, a declarat Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasă salută inițiativa privind inițierea reglemantării acestui domeniu ce ține de etichetarea calității biocombustibililui, utilitatea incercărilor biocombustibililor solizi și impactul acestora asupra calității vieții consumatorului. Astfel, consumatorii vor avea acces la combustibil bio de calitate, la fel precum şi preţurile de piaţă vor fi în corespundere cu calitatea biocombustibililor.   

„Centralele termice moderne pe bază de biomasă instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă pot avea randament maxim doar dacă utilizează biocombustibili de calitate. Iată de ce aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii pentru biocombustibilii solizi produşi în Republica Moldova, precum şi crearea Laboratorului de testare a calităţii brichetelor şi peletelor reprezintă o prioritate stringentă”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului UE-PNU „Energie şi Biomasă”.

În acest context, menționăm faptul că, atelierul de lucru organizat cu participarea tuturor managerilor energetici raionali, Producători de biocombustibili solizi și cazane pe biomasa, face parte dintr-un şir de activităţi desfăşurate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă în Moldova” în vederea consolidării capacităţilor de utilizare si valorificare  a biomasei in Republica Moldova . 

 

„Centralele termice moderne pe bază de biomasă instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă pot avea randament maxim doar dacă utilizează biocombustibili de calitate. Iată de ce aprobarea reglementărilor tehnice obligatorii pentru biocombustibilii solizi produşi în Republica Moldova, precum şi crearea Laboratorului de testare a calităţii brichetelor şi peletelor reprezintă o prioritate stringentă”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului UE-PNU „Energie şi Biomasă”.

“Asigurarea calității biocombustibilului produs în urma prelucrării biomasei este extreme de importantă   prin prisma  potențialului sporit de valorificare a biomasei ca principala resursă de energie alternativă exploatată în Republica Moldova. Drept urmare, sunt necesare metode și  instrumente  pentru asigurarea calității biocombustibilului prin crearea unui laborator de testare și certificare”, a declarant Mihail Stratan, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică.

pptBIOCOMBUSTIBILI SOLIZI (PREZENTARE)684.5 KB

pptMECANISM SUBSIDIERE (PREZENTARE)1.57 MB


VALERIU LAZĂR: EFECTUL ECONOMIC MULTIPLICATOR AL INVESTIȚIILOR ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ÎN DOMENIUL IMM-URILOR ESTE DE ORDINUL MILIARDELOR

logo moldovaPoliticile de dezvoltare economică cu mai puține costuri energetice reprezintă o componentă a dezvoltării durabile, cu gândul la generațiile viitoare, a declarat viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, în ședința de constituire a Consiliului de supraveghere pentru Eficienţa Energetică a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, care s-a desfășurat marți la Ministerul Economiei, cu participarea reprezentanților partenerilor de dezvoltare și ai sectorului privat.

Valeriu Lazăr a subliniat că, pe lângă obiectivele de mediu, eficiența energetică înseamnă pentru Republica Moldova și sporirea competitivității, căci fiind importatoare netă de resurse energetice, economia moldovenească mai este și foarte energofagă.

„Paradoxul Republicii Moldova este că fiind foarte săraci în resurse energetice, avem o intensitate energetică de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene. Vom ținti nu doar această medie, ci performanțele țărilor care au excelat în domeniu – țările nordice, căci investițiile în eficiența energetică în Republica Moldova au un potențial de multiplicare de ordinul miliardelor”, a declarat Valeriu Lazăr.

Ambasadorul Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, a declarat că „Investițiile în eficiență energetică înseamnă securitate energetică și reducerea dependenței de resurse energetice din import”.

Ingrid Tersman a precizat că eficiența energetică înseamnă și o lume mai verde, mai curată pentru generațiile viitoare, fiecare având responsabilitatea să contribuie la găsirea unei soluții în acest sens. Pentru a schimba obiceiurile agenților economici și a consumatorilor, trebuie mărit nivelul de cunoaștere și înțelegere a potențialului eficienței energetice în rândul antreprenorilor, de rând cu introducerea unor mecanisme de stimulare pentru consumatori pentru a avea o diferență clară între producătorii ce investesc în eficiență energetică și cei care nu o fac.

Șeful oficiul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din Chișinău, Julia Otto, a remarcat că Inițiativa pentru Resurse Durabile, implementată de Bancă, oferă soluții pentru o serie de probleme cu care se confruntă economiile în tranziție – de la accesul la finanțare pentru IMM, la modernizarea infrastructurii și dezvoltarea pieței emisiilor de carbon.

„Crearea Consiliului de supraveghere este o inițiativă foarte importantă pentru BERD deoarece strategia Băncii se pliază pe prioritățile țării. Eficiența energetică, accesul la finanțare, expertiza și cunoștințele sunt importante pentru creșterea competitivității IMMurilor și reprezintă o resposnabilitate comună a Ministerului Economiei și a partenerilor de dezvoltare”, a declarat Julia Otto.

Consiliul de supraveghere pentru eficiență energetică a IMM-urilor va fi o platformă consultativă pe bază permanentă, care se va reuni de două ori pe an în format extins pentru a coordona activitățile donatorilor în domeniul eficienței energetice și a întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă 98% din întreprinderile înregistrate în Republica Moldova. În cadrul ședinței au fost examinate programele derulate în Moldova de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Programul Statelor Unite pentru Dezvoltare USAID, alți donatori, precum și programele de susținere a businessului desfășurate de autoritățile publice, printre care Agenția pentru Eficiență Energetică, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), etc. 

Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr a propus suplimentarea platformei cu crearea unui portal web, pe care să fie publicate toate informațiile privind programele de suport pentru întreprinderi, inclusiv anunțurile de finanțare, de desfășurare a tenderelor, etc., derulate de autoritățile publice și partenerii de dezvoltare. În opinia ministrului Economiei, aceasta va spori transparența activității, accesul beneficiarilor la informații, evitarea dublării și, într-un final, eficientizarea programelor de susținere.
Sursa: mec.gov.md

VALERIU LAZĂR: NU CONSTRUIM GAZODUCTUL UNGHENI-IAȘI ÎMPOTRIVA CUIVA, CI PENTRU REPUBLICA MOLDOVA - PENTRU A ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ ȘI PREȚURI COMPETITIVE

big-valeriu-lazar-nu-construim-gazoductul-ungheni-iasi-impotriva-cuiva-ci-pentru-republica-moldova-pentru-a-asigura-securitatea-energetica-si-preturi-competitiveDeclarația a fost făcută în cadrul vizitei Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, în raionul Ungheni pentru a se asigura că pregătirile pentru lansarea construcției gazoductului Ungheni-Iași vor fi finalizate în termen. Ministrul Economiei a vizitat localitatea Zagarancea, în care la 27 august curent va fi lansat șantierul pentru construcția gazoductului Ungheni-Iași, și a participat la ședința ordinară a Consiliului raional Ungheni.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a ținut un discurs în fața consilierilor raionali, prezentând prioritățile și programele de dezvoltare implementate de Guvern și a îndemnat autoritățile publice locale să contribuie la buna desfășurare a lucrărilor de construcție, deoarece șantierul va oferi raionului mai multe oportunități, inclusiv noi locuri de muncă.

Potrivit lui Valeriu Lazăr, proiectul gazoductului reversibil Ungheni – Iași are în primul rând o logică economică, având ca obiectiv asigurarea securității energetice a țării, dar și a unei alternative comerciale de livrare a gazelor naturale. În același timp, dacă va exista un raționament economic, gazoductul va putea transporta gaz înspre România, nefiind construit „împotriva cuiva”, ci pentru a asigura securitatea energetică a Republicii Moldova și accesul la surse alternative de gaze naturale.

Ministrul Economiei a subliniat că, potrivit Strategiei energetice 2030, Republica Moldova are obiectivul de a-și asigura cca 20% din consumul de energie din surse regenerabile. În același timp, Valeriu Lazăr a îndemnat autoritățile locale să se preocupe și de sporirea eficienței energetice.

Conform proiectului, capacitatea gazoductului va permite transportul unui volum de gaz de aproximativ 0,5 mlrd. m3  pe an în prima etapă și 1,5 mlrd mla etapa a doua. Construcţia gazoductului Ungheni-Iași urmează a fi încheiată în termeni proximi. Cheltuielile de construcție sunt asigurate în totalitate din bugetul de stat 2013, suma acestora fiind de aproximativ 140 mil lei.

La ora actuală, în Republica Moldova doar SA „Moldovagaz” contractează gaze naturale de la partenerul tradiţional SAD „Gazprom”. Însă, odată cu apariția surselor de gaze pe partea de vest, se va deschide accesul furnizorilor moldoveni de gaze naturale pe piaţa europeană, inclusiv prin gazoductul Ungheni-Iași. Astfel, în calitate de furnizor, vor putea activa întreprinderile care dispun de licență pentru acest gen de activitate, pentru a-şi contracta volumele de gaze naturale necesare. Totodată, orice persoană fizică sau juridică care se conformează cerinţelor unui furnizor eligibil (sau orice persoană fizică sau juridică cu suficiente resurse financiare), va putea contracta gaze naturale de pe piaţa europeană.

Cadrul legal permite accesul la reţea a furnizorilor şi consumatorilor eligibili în măsura capacităţilor de transportare a sistemului de gazoducte. În acest context, gazoductul Ungheni-Iaşi, fiind parte din reţeaua de transport și distribuție, va putea fi utilizat pentru a transporta gaze către orice consumator eligibil, care va achita tariful de transportare.
Sursa: mec.gov.md

CEL DE-AL DOILEA SUMMIT DE EXCELENȚĂ ÎN MANAGEMENT LOCAL

IMG 2642Miercuri, 10 iulie 2013 - A avut loc cel de-al doilea Summit de Excelenţă în Management Local. Summit-ul este organizat în cadrul proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova.

La eveniment au fost acordate Certificate de Excelenţă primului grup de 12 oraşe partenere care au finalizat cu succes cele 14 module de instruire, menite să consolideze capacităţile administraţiilor publice locale în contextul procesului de descentralizare.

Cel de-al doilea Summit de Excelenţă în Management Local reprezintă și un bun prilej pentru stimularea unei competiţii constructive între municipalităţi, motivarea autorităţilor locale de a-şi stabili obiective clare de descentralizare, susţinerea lor în atingerea acestor obiective, şi promovarea măsurilor de Eficiența Energetică și utilizarea Surselor de Energie Regenerabilă care pot fi implementate pentru a soluționa probleme legate de furnizarea și consumul de energie, probleme cu care se confruntă majoritatea comunităților din Moldova.

“Provocările energetice din secolul 21 au reconfirmat că energia reprezintă o premisă fundamentală pentru dezvoltare și creștere economică. Mecanismul actual de aprovizionare cu energie necesită o atitudine deosebită, care va reconcilia necesitățile economice cu dezvoltarea durabilă pentru generațiile viitoare,” a declarat Mihai Stratan, directorul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

La momentul actual, este nevoie de diseminare pe scara largă a informației și implementăre a celor mai bune tehnologii și practici de eficiență energetică, care sunt disponibile azi cu ajutorul integrării cunoștințelor, capacităților, investițiilor și parteneriatelor.

Agenția pentru Eficiență Energetică ține să aducă sincere mulțumiri poporului american, partenerului de dezvoltare Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), cu care împreună am susținut elaborarea unui Ghid de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile, menit să vină în sprijinul autorităţilor publice locale în implementarea măsurilor de eficiență energetică, care să genereze o creştere a economiilor locale şi în final să rezulte în servicii mai durabile şi mai eficiente. Prezentul Ghid a fost lansat în cadrul Summit-ului împreună și cu Ghidul de comunicare pentru Autorităţile Publice Locale.

Evenimentul a întrunit oaspeţi/participanţi, printre care, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova, primari ai centrelor raionale, reprezentanţii ai organizaţiilor internaţionale, societăţii civile, experţi naţionali şi internaţionali în domeniu, jurnalişti.

Evenimentul este organizat cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), implementat de Chemonics International.

Subcategorii