AEE - Noutate

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ VA OFERI ÎN LEASING ȘI ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA DE PELETE DIN BIOMASĂ

logo
18 Aprilie 2013 - Agenția pentru Eficiență Energetică va oferi în leasing și echipamente de peletare, de rând cu liniile de brichetare, accesibile anterior din linia de finanțare de 500 mii euro. O decizie în acest sens a fost aprobată de Consiliul de coordonare a Proiectului Energie și Biomasă, prezidată joi, 18 aprilie, de Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc. Totodată, lista echipamentului eligibil pentru finanțare în cadrul programului dat a fost extinsă și pentru echipament de tocare primară.

Condițiile pentru beneficiarii de finanțare pot fi consultate pe site-ul Agenției pentru Eficiență Energetică și a Proiectului Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, www.aee.md sau www.biomasa.aee.md.

Potrivit raportului de activitate, în primul trimestru al anului curent a fost selectată compania Suedzucker Moldova pentru pilotarea tehnologiei de cogenerare pe bază de biomasă. Costul total al investiției asumate de companie este de 7 mln. euro. Suportul nerambursabil oferit de către Proiectul Energie și Biomasă în Moldova este de 200.000 euro

Este în desfășurare procesul de implementare a unui parteneriat public-privat cu autoritățile publice locale din raionul Leova privind instalarea unui echipament de peletizare a biomasei.

Pentru a asigura calitatea produselor din biomasă, au fost aprobate 37 de standarde europene în domeniul combustibililor din biomasă, 6 dintre ele fiind deja traduse în română. În baza acestor standarde în proces de elaborare este reglementarea tehnică privind combustibilii solizi din biomasă. Aceasta urmează a fi aprobată prin hotărâre de Guvern și va deveni obligatorie pentru toți producătorii de brichete și pelete.

În vederea dezvoltării pieței de combustibil în bază de biomasă, 9 companii locale au fost acreditate pentru a comercializa cazane pe biomasă asamblate local, iar procurarea acestora va fi subvenționată de către stat cu cca 30%, dar nu mai mult de 1.000 de euro, din valoarea cazanelor procurate și instalate de gospodăriile casnice.

Totodată, a fost implementată o amplă componentă de comunicare și de instruire atât a liderilor locali, autorități publice, agenți economici, etc., prin vizite în teritoriu, mese rotunde, dar și prin elaborarea unui curs specializat ce urmează a fi derulat de Academia de administrare publică, a unui curs facultativ pentru elevii de gimnaziu.