Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

ASOCIAȚIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI DIN ROMÂNIA VA ÎMPĂRTĂȘI CU MOLDOVA PROPRIA EXPERIENȚĂ ÎN DOMENIU

 

58369954F715A5DD5D39628BF5E327DDF086B4BA1CF5C5EDA9pimgpsh fullsize distrIași, 23 aprilie 2015, la invitația Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR) Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a participat în cadrul celei de-a  IX-a Conferinţe Naţionale a AAECR – Eficienţa Energetică în Clădiri. Evenimentul a reprezentat un bun prilej de întâlnire, discuţii şi soluţionări de probleme la subiectul eficienței energetice, inclusiv în clădiri. AEE a fost reprezentată în cadrul evenimentului de o echipă condusă de dl. Denis TUMURUC, Director Adjunct.

La Conferință s-au abordat următoarele subiecte:

 

 

·         Ce s-a realizat și ce mai este de realizat in România vis-a-vis de cerințele europene.

·         Tehnologii durabile pentru construcţii de clădiri.

·         Surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor.

·         Modele de clădiri performante energetic: pasive, active sau NZEB.

·         Sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi reţelelor de utilităţi.

·    Calitatea și asigurarea conformității la elaborarea CPE și la îndeplinirea performanțelor la execuția lucrărilor de     intervenție.

·         Surse și scheme de finanţare.

Având în vedere faptul că, asemenea platforme de discuții sunt necesare și Republicii Moldova, în cel mai scurt timp, un eveniment de genul dat va fi organizat și la Chișinău. Vasta experiență a AAECR în desfășurarea a astfel de conferințe, precum și experiența română în implementarea prevederilor Directivelor europene, participarea și aportul Asociației prin aducerea unui mesaj cât mai clar, concis și experimentat publicului din Republica Moldova, ar fi mai mult decât salutat.

Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România a fost înființată din dorința experților din domeniului auditului energetic de a participa activ la definirea, promovarea și suținerea programelor de eficiență energetică și de protecție a mediului, în corelare cu principiile dezvoltării durabile.

 

PROIECTUL ENERGIE ȘI BIOMASĂ ÎN MOLDOVA ESTE PREZENTAT COMUNITĂȚII ENERGETICE ÎN CADRUL UNEI REUNIUNI ORGANIZATE LA VIENA

 

viena austria-d124686cc4711eacb319e58d6b3e363f28 Aprilie, Chişinău - Proiectul Energie şi Biomasă a fost prezentat astăzi Comunităţii Energetice Europene drept un proiect model în promovarea şi accesarea surselor de energie regenerabilă, finanţat de Uniunea Europeană. Prezentarea are loc în cadrul reuniunii dedicate promovării energiei regenerabile organizate de către secretariatul Comunităţii Energetice în zilele de 27-29 aprilie la Viena.

Republica Moldova este membru  cu drepturi depline în cadrul Comunităţii Energetice din 2010. Agenda reuniunii de la Viena include subiecte ce vizează politicile de schimbare a climei, progresul statelor membre ale Comunităţii Energetice în producerea şi consumul energiei din surse regenerabile, dezvoltarea pieţei de producere a biocombustibilului şi alte subiecte de actualitate. Proiectul Energie şi Biomasă este singurul proiect de dezvoltare al unui stat membru al Comunităţii Energetice prezentat la acest eveniment.  

Participanţii  au cunoscut etapele parcurse de Proiectul Energie şi Biomasă ce şi-a propus să lanseze în Republica Moldova de la zero industria bioenergetică, rezultatele înregistrate, precum şi provocările depăşite şi lecţiile învăţate.  „Suntem onoraţi că am fost selectaţi drept un proiect reprezentativ  pentru Comunitatea Energetică. În cadrul reuniunii, am prezentat rezultatele obţinute de Proiectul Energie şi Biomasă, etapa I, precum şi cele scontate pentru etapa de extindere a proiectului”, a declarat Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă, prezent la reuniune.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, lansat în 2011 cu un buget de 14,5 mln Euro, a reuşit în patru ani de activitate să asigure independenţa energetică a peste 144 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare racordându-le la sisteme de încălzire pe biomasă, a oferit antreprenorilor, în condiţii avantajoase, echipamente de procesare şi de producere a biocombustibilului solid, lansând şi dezvoltând astfel 35 de afaceri  şi creând sute de locuri de muncă, a ajutat peste 600 de familii să aibă acces la tehnologii verzi la preţuri subvenţionate.

Datorită realizărilor obţinute, Uniunea Europeană a acordat noi fonduri pentru extinderea Proiectului Energie şi Biomasă  pentru încă trei ani. Proiectul Energie şi Biomasă 2 va fi implementat în perioada ianuarie 2015 – noiembrie 2017 de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare cu un buget total de 9,41 milioane Euro, acordaţi de Uniunea Europeană. Activităţile proiectului vor viza instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă în instituţiile publice din oraşele mici din toată R. Moldova şi comunităţile rurale din UTA Gagauz Yeri, rl Taraclia şi stânga Nistrului, dezvoltarea sectorului privat de producere a biocombustibilului, acordarea de subvenţii gospodăriilor casnice la cumpărarea cazanelor de ardere a biocombustibilului, instruirea beneficiarilor noilor tehnologii, precum şi promovarea energiei verzi.

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe www.biomasa.md

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Ina Prisăcaru-Zglavuţă, specialist în comunicare şi mass media, Proiectul Energie si Biomasă, Tel: (373 22) 83 99 85, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

A FOST FORMATĂ COMISIA TEHNICĂ PRIVIND COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSTITUIRE A LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI A BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID

DSC 5458Pe data de 2 martie curent, în cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), a avut loc ședința Comisiei Tehnice privind coordonarea activităților de instituire a Laboratorului de încercări a biocombustibilului solid.

Comisiei tehnică apare ca rezultat a necesității accelerării, facilitării și coordonării  activităților orientate pe crearea unui Laborator de încercări. Aceasta urmează să identifice soluțiile necesare pentru stabilirea unei foi de parcurs pentru realizarea proiectului, estimarea efortului investițional, stabilirea criteriilor de eligibilitate, identificarea și numirea părților responsabile de acțiuni dedicate întru realizarea dezideratului sus-numit, etc.

În acest context, în curând urmează a fi lansat un concurs pentru identificarea Laboratorului de încercări care va beneficia de co-finanțare din partea Proiectului Energie și Biomasă la dotarea acestuia cu echipament modern întru desfășurarea încercărilor biocombustibililor solizi de pe piața locală. De menționat că, acțiunile întreprinse vin întru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 1070 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid.

Pe lângă reprezentanții Agenției, în cadrul acestei ședințe au participat următoarele autorități/ instituții, care și-au delegat reprezentanții în cadrul Comisiei instituite pe lângă AEE: Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Proiectul Energie și Biomasă în Moldova, Institutul Național de Metrologie, Institutul Național de Standardizare, Centrul Național de Acreditare, Agenția pentru Protecția Consumatorului cât și expertul național, prof. univ., dr. habilitat, dl Valentin Arion.  

A FOST LANSAT CONCURSUL DE SELECTARE A RAIOANELOR ÎN CARE VOR FI CREATE PARTENERIATE PUBLIC PRIVATE DE LIVRARE A BIOENERGIEI

 

perex 329x-1 09052210359 Aprilie 2015, Chişinău -- Proiectul european Energie şi Biomasă invită raioanele din Republica Moldova să se înscrie în concursul de lansare a Parteneriatelor Public Private (PPP) în livrarea serviciilor bioenergetice. 

În baza acestor modele, responsabilitatea gestionării centralelor termice pe bioenergie, asigurarea cu biocombustibil de calitate şi angajarea/plata operatorilor revine agentului economic, autorităţile locale plătind doar costul gigacaloriei produse.

„Proiectul Energie şi Biomasă va acorda autorităţilor locale surse nerambursabile (sub formă de grant) pentru co-finanţarea fiecărui proiect, precum şi va finanţa studiile de fezabilitate ce urmează a fi realizate pentru fiecare raion în parte. În cadrul proiectului, vor fi sprijinite financiar lansarea a 7 modele de PPP în ţară”, anunţă Alexandru Ursul, managerul Proiectului Energie şi Biomasă  2.

Pentru participare la concurs, autoritățile locale trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să reprezinte Administrația Publică Locală de nivelul II;
  • Să demonstreze cunoștințe în domeniul constituirii unui PPP prin prezentarea unui plan concret şi fezabil de realizare a acestuia pentru raionul reprezentat.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs este 27 aprilie 2015. Autoritățile locale interesate urmează să prezinte un dosar ce va conţine:

Setul de documente poate fi descărcat pe pagina web www.biomasa.md sau oferit la cerere. Dosarul urmează a fi completat electronic în limbile română sau rusă şi expediate: prin e- mail la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  cu titlul „Crearea PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”, sau prin poştă sau prezentate personal în plic sigilat (cu menţiunea „Crearea PPP în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”) la adresa: str. 31 August 1989, nr. 131, Chişinău, Republica Moldova. În atenţia: Registry Office/Procurement.

Preliminar, Proiectul Energie și Biomasă, în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică, va organiza o sesiune de „Întrebări - răspunsuri” pentru a clarifica eventualele neclarităţi sau dificultăți în completarea dosarelor.  Sesiunea de informare va avea loc pe 16 aprilie 2015, la sediul Agenției pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo 1, et. 10, la orele 12.00, în sala de conferințe. Vă rugăm să confirmați prezența Dvs. prin mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau telefon/fax: 0 22 83 99 83 cu indicarea numelui persoanei care va participa la eveniment.

Informații suplimentare pot fi solicitate la telefoanele: 022 83 99 80, 069226595.

Proiectul Energie şi Biomasă 2 este un proiect de trei ani realizat în 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane Euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe pagina web www.biomasa.md

 

INVITAȚIE PENTRU PRESĂ

12Raionul Leova este lider după numărul instituţiilor publice încălzite cu energie din biomasă şi singurul raion în care serviciile de livrare a bioenergiei sunt prestate de un agent economic

CE: Tur de presă de prezentare a rezultatelor primului model pe ţară de prestare a serviciilor bioenergetice de către un agent economic. 19 şcoli, grădiniţe şi clădirea Consiliului Raional Leova sunt încălzite cu energie verde, serviciile de asigurare cu biocombustibil, operare şi mentenanţă a centralelor termice fiind asigurate de un agent economic.

Modelul lansat în premieră în raionul Leova, la iniţiativa Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” 1, este unul de succes în statele Uniunii Europene, unde agentul economic este responsabil de gestionarea corectă a centralelor termice, de asigurarea cu biocombustibil şi de angajarea operatorului, beneficiarul plătind tariful verde pentru gigacaloria livrată. 

CINE: Preşedintele raionului Leova, conducerea Companiei Green-Farm SRL, autorităţile publice locale beneficiare.

    

UNDE:  satul Ceadîr şi oraşul Leova. Jurnaliştii vor vizita şcoala din s. Ceadîr şi clădirea Consiliului Raional Leova, două din cele 19 de instituţii publice racordate la încălzire cu biomasă şi asigurate cu energie verde de către antreprenorul  privat.

CÎND:  Marţi, 7 Aprilie 2015, s. Ceadîr, ora 10:30

  

IMPORTANT: Acordul de Parteneriat Public-Privat a fost semnat în mai 2014 de către Consiliul Raional Leova şi Compania  Green-Farm SRL, selectată câştigătoare în urma tenderului organizat de autoritatea locală. Potrivit acordului, agentul economic urma să  instaleze centrale moderne de ardere a peletelor în 19 instituţii publice din raionul Leova, investiţia cifrându-se la circa 500.000 de euro, şi să asigure buna funcţionare a acestora. Potrivit acordului, centralele termice se vor afla în gestiunea agentului economic pe o perioadă de 11 ani.

NOTĂAsigurăm transport jurnaliştilor ce vor să participe la eveniment. Plecarea va avea loc la marţi, 7 aprilie, ora 8.30,  din faţa Business Center „Le Roi”, str. Sfatul Ţării 29. Rugăm jurnaliştii ce doresc să plece cu transportul nostru să confirme prezenţa astăzi până la 15.00 pentru a asigura numărul suficient de locuri.  

Persoana de contact: Ina Prisăcaru-Zglavuţă,mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mob: 069141006

Mai multe articole...