Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A ÎNMÂNAT DIPLOME DE VOLUNTARIAT PENTRU STUDENȚII COLEGIULUI POLITEHNIC DI CHIȘINĂU

DSC 5356Chișinău, 3 aprilie, 2015 – Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) a înmânat diplome de voluntariat studenților de la Colegiului Politehnic, care s-au implicat activ în organziarea și desfășurarea Ceremoniei de Premiere Moldova Eco Energetică, ediția 2014.

Șeful serviciului monitorizare a eficienței energetice și surserlor de energie regenerabilă, domnul Ion Cozma, din cadrul AEE, a mulțumit voluntarilor pentru implicarea lor activă în activitatea Agenției.

Prin discursrul său, domnul Cozma a provocat tinerii la studierea aprofundată a domeniului de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă. Acesta a încurajat studenții să participe la Competiția Națională Moldova Eco Energetică, ediția anului curent.

Totodată, în rândul tinerilor a fost organizat un mic concurs, câștigătorii căruia au primit câte un ”Ghid de Eficiență Energetică și Resurse Regenerabile”, pe care îl vor utiliza în procesul studiilor.

La rîndul său, reprezentanta Colegiului Politehnic, directorul adjunct pe instruire, doamna Lilia Grăjdianu, a apreciat gestul Agenției pentru Eficiență Energetică și a îndemnat tinerii să participe cît mai activ la evenimente de promovare a eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă.

PROIECTUL ESCO MOLDOVA A FOST LANSAT

DSC 5226Proiectul Esco Moldova A Fost Lansat

Chişinău, 1 aprilie 2015Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a lansat astăziProiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice” , care își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică.

“Conform Protocolului de la Kyoto, Republica Moldova, împreună cu alte țări non-anexă la acest tratat internațional,  are obligațiuni concrete ce țin de micșorarea emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020. Partea bună a lucrurilor este că din lipsa unei industrii dezvoltate, emisiile noastre de GES nu sunt atât de mari, dar asta nu ne împiedică să respectăm angajamentele luate. Odată ce la finele anului curent, la Paris,  va avea loc cea de-a 21 –a Conferință a Părților la Convenția ONU privind schimbările climatice lansarea Proiectului ESCO este binevenită în țara noastră. Ministerul Mediului acordă o deosebită atenție acestui subiect și salută orice inițiativă care contribuie la colaborarea activă dintre structurile guvernamentale, partenerii străini și mediul privat. Noi vom fi bucuroși să diseminăm acest proiect pe teritoriul întregii țări”, a menționat  Lazăr Chirică, Viceministrul Mediului.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu un buget total de 1,450,000 dolari SUA, finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) și co-finanțat si implementat de PNUD Moldova.

Implementarea proiectelor de tipul ESCO Moldova, cu siguranță va servi drept exemplu de stabilire a unei colaborări multilaterale cu autoritățile locale și centrale, sectorul bancar, companiile locale de inginerie și alte părți interesate pentru a atinge obiectivul comun de creștere a performanței energetice în fondul de clădiri din municipiul Chișinău”, a declarat Narine Sahakyan, Reprezentant Permanent Adjunct, PNUD Moldova.

Proiectul examinează segmentul municipal neexplorat de eficientă energetică, în special, edificiile din proprietatea și folosința primăriilor. În prima etapă proiectul se va axa pe mun. Chișinău iar, ulterior, pe alte regiuni ale Republicii Moldova.

Odată cu semnarea Convenției primarilor, Primăria Chișinău și-a asumat responsabilitatea să reducă emisia de CO2 cu 20 % până în anul 2020. Astfel Proiectul ESCO reprezintă mecanismul perfect care să ne ajute să respectăm angajamentele făcute”,  a menționat Natalia Lipca, Consilier al Primarului General, Primăria Municipiului Chișinău.

Până la finele proiectului este planificată realizarea a 20 de proiecte de eficiență energetică care vor funcționa în bază de contracte de performanță energetică, fapt care va duce la crearea condițiilor mai bune în clădirile sectorului rezidențial și public din municipiul Chișinău.

Mihail Stratan, Director Agenția pentru Eficiență Energetică a spus în cadrul evenimentului de lansare: ”Suntem bucuroși să fim prezenți astăzi, după doi ani de parteneriat productiv, la lansarea Proiectului ESCO în Moldova. Avem certitudinea că aplicând experiența europeană, vom putea implementa o piață ESCO  bine structurată și definită, pentru asigurarea funcționalității acestui Proiect.”

Companie de Servicii Energetice (ESCO, Energy Service Company din engleza) este o unitate privată de afaceri care oferă soluții financiare și tehnice integrate pentru obținerea economiilor de energie, iar compensațiile sale generale sunt legate de performanțele soluțiilor implementate.

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina web www.md.undp.org

Pentru informații suplimentare contactați:

Nicolae Zaharia, Manager Proiect, PNUD Moldova,  tel.: (373 22) 901 270, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

***

PNUD lucrează cu oamenii de toate nivelurile societăţii pentru a sprijini crearea unor ţări rezistente la crize şi pentru a ghida şi susţine o dezvoltare, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii fiecărui om. Prezenţi în peste 170 de ţări şi teritorii, noi oferim o perspectivă globală şi soluţii locale pentru abilitarea oamenilor şi crearea unor ţări rezistente.

Mai multe informaţii despre PNUD în Moldova puteţi vedea la www.md.undp.org

Urmăriţi-ne pe FacebookTwitterYouTube

 

PRODUCĂTORII DE BIOCOMBUSTIBIL VOR FI OBLIGAȚI SĂ PROBEZE CALITATEA BRICHETELOR ȘI PELETELOR PRODUSE

1016768 358098060982502 1721248036 n6 Decembrie 2013 - Producătorii de brichete şi pelete vor fi obligaţi să certifice calitatea biocombustibilului produs. Guvernul a aprobat în şedinţa din pe 4 decembrie o hotărâre prin care obligă etichetarea biocombustibililor solizi produşi în Republica Moldova.

Producătorii de biocombustibili vor trebui să indice pe etichetele produselor comercializate originea şi sursa de obţinere, inclusiv caracteristicile privind aditivii, azotul, sulful, clorul, dar şi caracteristicile cenuşii după ardere.

“Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid a fost elaborat pentru astfel încât consumatorul final să cunoască ce capacitate calorică are un anumit tip de biocombustibil. De asemenea, costurile brichetelor şi peletelor vor varia în funcţie de calitatea şi, respectiv, capacitatea calorică a acestora”, a declarat Viceministrul Economiei, Tudor Copaci.

Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid stipulează cerinţele esenţiale de calitate, caracteristicile tehnice, precum şi regulile de plasare pe piaţă a produselor, de supraveghere a pieţei şi evaluarea conformităţii.

Certificarea obligatorie a biocombustibililor solizi are loc la iniţiativa comună a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”, a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, Ministerului Economiei şi vine ca răspuns la necesitatea de a asigura buna funcţionare a centralelor termice pe biocombustibil instalate în şcoli, grădiniţe în cadrul proiectului.

„Durabilitatea investiţiilor făcute de Proiectul UE-PNUD „Energie şi Biomasă” depinde foarte mult de aplicarea corectă a acestui regulament în practică. Instalăm centrale termice moderne pe biomasă, venim cu tehnologii noi în şcolile, grădiniţele, centrele comunitare din satele Republicii Moldova. Centralele termice pe biomasă vor funcţiona eficient şi sigur numai atunci când se utilizează combustibil corespunzător și de calitate înaltă”, afirmă Nicolae Zaharia, expert în dezvoltarea afacerilor în cadrul Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”. În acest sezon de încălzire, deja 100 de instituţii publice rurale au instalate centrale de încălzire cu biomasă, investiţii asigurate din fonduri europene.

Certificarea biocombustibililor solizi va fi obligatorie începând cu 1 ianuarie 2015. Ea va fi obligatorie pentru toţi producătorii de combustibil din biomasă solidă.

În ultimii trei ani, numărul producătorilor de brichete şi pelete a crescut de 5 ori, ajungând la 75. Producătorii existenţi de biocombustibil solid din biomasă dețin o capacitate totală anuală de producție de 120 de mii de tone. Această capacitate este mai mult decât suficientă pentru a acoperi necesitățile curente ale centralelor termice pe bază de biomasă instalate în instituțiile publice cu sprijinul financiar al Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”. În aceste condiții există premize reale pentru creșterea numărului de centrale pe biomasă ce pot fi instalate în Republica Moldova.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 4 ani, implementat în 2011-2014. Bugetul total al proiectului este de 14.56 milioane Euro, acordați de Uniunea Europeană (14 mln Euro) și PNUD Moldova (560,000 Euro).

Sursa: biomasa.aee.md

VIZITA DE LUCRU A AMBASADORULUI ITALIEI ENRICO NUNZIATA ÎN CADRUL AGENŢIEI PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ

 

Chișinău, 31  martie 2015în cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică a avut loc o întrevedere între directorul Agenţiei, domnul Mihail Stratan şi Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, domnul  Enrico Nunziata.

Întrevederea a avut loc în contextul inaugurării instalaţiei minieoliene din data de 20 martie anul curent, care a fost instalată cu suportul unei companii din Italia.

În cadru întîlnirii s-a discutat despre atragerea de noi investiţii în domeniul Eficienţei Energetice şi Surselor de Energie Regenerabilă.

Un alt aspect tratat a fost proiectele din domeniul energetic şi anume atragerea potenţialilor donatori, parteneri, cofinanţări şi acţiunile pe care trebuie să le înfăptuiască Republica Moldova în continuarea parcursului său pe acest sector.

 

EFICIENȚA ENERGETICĂ. UTILIZARE ȘI PLANIFICARE

 

7.Sida imageDoi specialiști din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică vor participa în cadrul Programului Internațional de training în domeniul eficienței energetice în Suedia. Acest program este desemnat în special persoanelor care participă la procese de reformă de diferite nivele și oferă un suport pentru consolidarea cunoștințelor cu scopul de a defini și realiza obiectivele care s-au propus a fi atinse atît pe termen scurt cît și pe termen lung. Partcipantul va lua parte la cele mai recente metode de dezvoltare în aria locală care va fi supravegheată de experți din Suedia. Deasemenea se preconizează și dezvoltarea unei rețele de colegi din diferite țări, care va avea ca scop atît sporirea cunoștințelor și metodelor de lucru cît și schimbul de cunoștințe. Metodologia implicată în procesul de training are la bază atingerea obiectivelor organizației în care activează participanții.

Detalii...

Mai multe articole...