Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe

AEE - Noutate Noutate

Anunturile publicate de Agentia Pentru Eficienta Energetica.

DE ASTĂZI POT FI DEPUSE DOSARELE LA COMPETIȚIA MOLDOVA ECO-ENERGETICĂ, EDIȚIA 2013

SAM 161105.06.2013, Chișinău - Cea mai mare competiție în domeniul eficienței energetice și surselor de energie regenerabilă, Moldova Eco-Energetică a fost deschisă astăzi pentru aplicații. „Competiția a fost concepută pentru a face cunoscute istoriile de succes și a împărtăși experiența celor care au reușit cu cei care abia se gândesc să întreprindă ceva pentru a-și reduce consumurile energetice - fie companii, fie gospodării casnice, fie instituții publice sau ONG-uri” a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan.

Detalii...

AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ VA OFERI ÎN LEASING ȘI ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA DE PELETE DIN BIOMASĂ

logo18 Aprilie 2013 - Agenția pentru Eficiență Energetică va oferi în leasing și echipamente de peletare, de rând cu liniile de brichetare, accesibile anterior din linia de finanțare de 500 mii euro. O decizie în acest sens a fost aprobată de Consiliul de coordonare a Proiectului Energie și Biomasă, prezidată joi, 18 aprilie, de Viceministrul Economiei, Octavian Calmâc. Totodată, lista echipamentului eligibil pentru finanțare în cadrul programului dat a fost extinsă și pentru echipament de tocare primară.

Detalii...

"APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE" NR. 2 ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI VALORIFICĂRII SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ (SECTOR PRIVAT)

comunicat imagine 2927321Fondul pentru Eficienţă Energetică lansează al II-lea apel de colectare a propunerilor de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă pentru a fi finanțate (sector privat)

Fondul pentru Eficienţă Energetică a dat startul celei de-a doua runde de solicitări de proiecte în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă(sector privat) pentru finanţare din Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE). O decizie în acest sens a fost aprobată recent de Consiliul de Administrare al Fondului pentru Eficiență energetică.
În cadrul Apelului anunțat, Fondul pentru Eficienţă Energetică a alocat 20 milioane lei pentru finanțarea proiectelor eligibile în domeniul eficienţei energetice (EE) şi valorificare a Surselor de energie regenerabilă (SER).
Propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai persoanelor juridice din sectorul privat, din orice domeniu al economiei naționale, care corespund următoarelor cerințe:
  • sînt 100% în proprietate privată;
  • sînt entități funcţionale și nu sînt în proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare;
  • nu au datorii față de buget;
  • nu sînt în litiguiu sau parte în careva procese în instanțele de judecată;
  • nu au beneficiat în ultimii 5 ani de suport din partea programelor sau proiectelor cu caracter similar (ex. programe şi proiecte care au avut ca scop finanțarea proiectelor în domeniul EE și SER şi proiectelor de mediu cu implementarea măsurilor de EE şi SER);
  • nu au beneficiat de suport în cadrul programelor investiționale oferite de instituțiile financiare internaționale pentru același obiectiv pentru care se solicită finanțarea (de ex. liniile de credit MOSEEF sau MOREEF ale BERD sau altele similare) sau în cadrul proiectelor de asistență tehnică ale donatorilor străini (de ex. UE, GIZ etc.). (Precizare: suportul oferit pentru elaborarea studiilor, raportului de audit energetic și alte activități de asistență tehnică nu sunt considerate ca “suport în cadrul programelor investiționale” și nu reprezintă un temei pentru excludere).

Fiecare solicitant poate prezenta o singură propunere de proiect, care poate conține mai multe soluții tehnice (EE, SER sau o combinare a acestora) în limita sumei maxime disponibile pentru finanțare din partea Fondului. În cazul în care aceeași propunere de proiect a fost deja prezentată unei alte instituții sau program de suport, solicitantul de finanțare este obligat să informeze și să prezinte Fondului informațiile relevante.

Suportul din partea Fondului pentru proiectele aprobate în cadrul acestui apel, va fi oferit în formă de grant sau garanție financiară în baza condițiilor descrise în prezentul apel.

În acest context, menționăm faptul că, documentele urmează a fi depuse până la data de 24 mai 2013, ora 17:00 la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare 180, etajul 6, bir. 607, MD-2004. Mai multe detalii pot fi obținute la numărul de telefon: (022) 000 807 sau 060 809 709.

Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în Regulamentul Fondului.

Apel 2 Final 

CONCURS PRIVIND SUBVENȚIONAREA GOSPODĂRIILOR CASNICE PENTRU PROCURAREA ȘI INSTALAREA CAZANELOR PE BIOMASĂ

1016768 358098060982502 1721248036 nAgenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Proiectul Energie şi Biomasă, proiect finanţat de Uniunea Europeana şi co-finanţat de PNUD Moldova anunță lansarea Programului de subvenționare a procurării si instalării cazanelor pe biomasă solidă în Republica Moldova.

Programul este destinat gospodăriilor casnice din Republica Moldova și are drept scop stimularea procurării cazanelor pe biomasă. Subvenționarea presupune rambursarea a cel mult 30% din valoarea investiției efectuate pentru instalarea echipamentului, dar care nu va depăși suma de 1000 de Euro.

Detalii...

EFICIENȚA ENERGETICĂ ÎN AGENDA PRIMARILOR

EnEffectReprezentanții a 6 oraşe-pilot din Armenia, Ucraina, Georgia şi Republica Moldova în proiectul internațional MODEL - “Managementul Domeniilor Energetice în cadrul Autorităţilor Publice Locale” (“Management Of Domains related to Energy in Local authorities”) s-au întrunit azi, 19 martie 2013 la Erevan, capitala Armeniei.

 Proiectul a fost lansat în anul 2012 cu un buget total de aproximativ 637 mii Euro, având drept scop întreprinderea măsurilor concrete pentru îmbunătăţirea calității vieţii a cetăţenilor prin promovarea a unei dezvoltări durabile al sectorului energetic.

 Delegația Republicii Moldova este reprezentată de către primarul or. Drochia - Igor Grozavu și Sergiu Stanovschii - managerul energetic în proiect, Tanya Daniel Lujanskaya - președintele Alianței pentru Eficiență Energetică și Regenerabile și Irina Plis - Directorul dezvoltare de proiecte și colaborare internațională, AEER.

 Compania EnEffect din Bulgaria este formatorul în proiectul European – o echipa deja bine-cunoscută, care a oferit 4 instruiri a câte 2-3 zile fiecare, pe parcursul anului 2012 în Republica Moldova, în cadrul unui alt program internațional, sprijinit financiar de către USAID.

 Principalele subiecte abordate în cadrul ședinței constituie rezultatele proiectului și Planurile de Acțiuni pentru Energie Durabilă (PAED). Șase orașe participante în proiect beneficiază de asistență în vederea elaborării PAEDului.

 Orașul Drochia a finalizat primul proiect PAED și urmează sa-l propună în atenția consiliului orășenesc spre examinare.

 Totodată, conform Dlui primar Grozavu, pe la mijlocul lunii mai, orașul Drochia va organiza Ziua Energiei Inteligente urmărind scopul sensibilizării cetățenilor privind modalităţile de economisire a energiei în activitatea cotidiană și acțiunile care pot fi întreprinse cu participarea fiecăruia.

 

Mai multe articole...