Căutare - Contacte
Căutare - Articole
Căutare - Știri RSS
Căutare - Referințe
Back Acasă Primele Anunț LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

LISTA PERSOANELOR CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DE FINALIZARE A CURSULUI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL ELABORĂRII AUDITULUI ENERGETIC

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lista persoanelor care au promovat examenul de finalizare a Cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat în conformitate cu Ghidul de pregătire și de examinare a specialiștilor în domeniul elaborării auditului energetic.

Totodată anunțăm că autorizarea persoanelor fizice se efectuează în baza cererii depuse pentru       autorizare (link: http://aee.md/images/news/Documents/cerere_de_autorizare.docx)  , la care se anexează originalul (se restituie) şi copia documentelor care confirmă respectarea condiţiilor stipulate în art. 12 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (de exemplu: carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi experienţa corespunzătoare de muncă în domeniu; buletinul de identitate sau permisul de şedere (după caz)/permisul de muncă, eliberate de organele abilitate ale Republicii Moldova; alte documente).

 

Domeniul electroenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Chiu

Nicolae

Promovat

3

Colun

Valerian

Promovat

4

Culibaba

Alexei

Promovat

5

Gropa

Victor

Promovat

6

Păduraru

Ion

Promovat

7

Pasecinic

Mihail

Promovat

8

Radilov

Tudor

Promovat

9

Țurcanu

Grigore

Promovat

Domeniul termoenergetic

Nr.

Numele

Prenumele

Calificativul

1

Braghiș

Dumitru

Promovat

2

Camenscic

Evgheni

Promovat

3

Chiu

Nicolae

Promovat

4

Colun

Valerian

Promovat

5

Culibaba

Alexei

Promovat

6

Gropa

Victor

Promovat

7

Guțul

Vera

Promovat

8

Păduraru

Ion

Promovat

9

Pasecinic

Mihail

Promovat

10

Radilov

Tudor

Promovat

11

Tagadiuc

Alexandru

Promovat

12

Țurcanu

Grigore

Promovat

13

Ulinici

Ion

Promovat

14

Ulinici

Petru

Promovat