12 mai, or. Soroca. A avut loc Recepția la terminarea lucrărilor preconizate în contextul proiectului „Lucrări de eficientizare a consumului de energie la Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere” din or. Soroca.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului constituie:  4 142 299 lei.

Astfel, în cadrul acestuia au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

  • Izolarea termica a pereților exteriori cu suprafața totala de 3734,1 m2;
  • Înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare cu suprafața de 1100,9 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.