În perioada 22 iunie - 22 iulie 2022 Agenția pentru Eficiență Energetică a desfășurat o campanie de monitorizare a Centralelor termice pe biomasă instalate în Republica Moldova și gradul de pregătire a acestora pentru sezonul de încălzire 2022-2023 și în paralel a actualizat lista producătorilor de biocombustibil solid din Republica Moldova.

Au fost desfășurate 18 ședințe online cu Autoritățile Publice de nivelul II și beneficiarii proiectului Energie și Biomasă I și II. S-a reușit contactarea și discutarea cu directorii companiilor producătoare de biocombustibil solid, ca rezultat cei peste 80 de producători activi de biocombustibil solid îi puteți găsi aici:

https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/Lista%20produc%c4%83torilorfurnizorilor%20de%20biocombustibil%20solid%20din%20Republica%20Moldova%2026.07.2022.pdf

De asemenea, peste 280 de centrale pe biomasă sunt instalate pe teritoriul Republicii Moldova, lista cărora o puteți vizualiza aici:

https://aee.gov.md/storage/publicatii/Ghiduri/Eficienta%20Energetica/Lista%20beneficiari%20energie%20%c8%99i%20biomas%c4%83%20-%20final%2026.07.2022.pdf

În contextul necesității întreprinderii măsurilor orientate spre atenuarea efectelor negative cauzate de criza energetică, în mod special, cele provocate de majorarea cheltuielilor pentru consumul de gaze naturale şi/sau energie termică, Agenția pentru Eficiență Energetică recomandă utilizarea centralelor termice pe biomasă ca opțiune prioritară.