23 aprilie, or. Hîncești. A avut loc recepția finală a lucrărilor preconizate în contextul proiectului ,,Reabilitarea termică a edificiului Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din orașul Hîncești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

Valoarea totală a proiectului constituie 1 663 394,07 lei.

În acest context, au fost efectuate măsurile de:

-         Izolare termică a pereților cu suprafața de 1 830 m2;

-         Izolare ferestrelor și ușilor exterioare, cu suprafața totală de 360,9 m2.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii.

Procedura de recepție finală a proiectului, are loc după doi ani de exploatare și presupune calcularea indicilor de eficiență energetică pentru perioada celor doi ani de probă.

Menționăm, că Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.