29 decembrie, s. Bogzești, r-nul Telenești. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor în domeniul eficienței energetice în cadrul Gimnaziului-Grădiniței din satul Bogzești”, raionul Telenești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 2 764 461,32 lei.    

În cadrul proiectului sunt implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 1 690,0 m2;

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 174,2 m2;

-         Izolarea termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite) cu suprafața totală de 1 524,0 m2;

-         Izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite, supuse umidității cu suprafața totală de 545,0 m2.

În cadrul proiectelor se efectuează măsuri de renovare a sistemului de jgheaburi (185,5 m) și burlane (133,3 m), și alte lucrări auxiliare.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.