25 martie, s. Glinjeni, r-nul Șoldănești. A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Sistemului de iluminat Public” din s. Glinjeni, r-nul Șoldănești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, în domeniul eficienței energetice adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 583 249,93 lei, bani care au fost folosiți pentru modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public (SIP) din localitate.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce a inclus raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.