12 mai, or. Soroca. A avut loc Recepția la terminarea lucrărilor preconizate în contextul proiectului „Lucrări de eficientizare a consumului de energie la Instituția Publică Liceul Teoretic „Constantin Stere” din or. Soroca.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 1 în domeniul Eficienţei Energetice şi valorificării Surselor de Energie Regenerabilă.

     Valoarea totală a proiectului constituie:  4 142 299 lei.

   Astfel, în cadrul acestuia au fost implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

     -   Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 3734,1 m2;

     -   Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața de 1100,9 m2 .

     Totodată, pe perioada implementării acestuia, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

     Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.