30 decembrie, s. Verejeni, r-nul Telenești.  A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Sistemului de iluminat Public” din satul Verejeni, raionul Telenești.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, în domeniul eficienței energetice adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 965 230,97 lei.

În cadrul proiectului s-au implementat măsuri de eficiență energetică prin modernizarea/extinderea  sistemului de iluminat public (SIP), utilizând 84 corpuri de tip LED cu puterea de 75 W și 23 corpuri de tip LED cu puterea de 29 W, inclusiv echipamentul/utilajul necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării SIP.

Pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost acordată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.