5 aprilie, Chișinău. Reprezentanții AEE au participat atelierul de lucru online privind procesul de Descoperire Antreprenorială în sectorul Energetic, organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și echipa națională S3 (Smart Specialisation Strategy).

Scopul celui de-al II-lea atelier de descoperire antreprenorială a constituit în identificarea ideilor de proiecte care ar contribui la realizarea obiectivelor identificate pentru fiecare din cele 3 subdomenii propuse spre analiză. În calitate de facilitatori au fost prezenți Mihai Tîrșu (soluții de termoficare), Mihai Lupu (energie alternativă) și Nicolae Soloviov, care a vorbit despre tehnologii eficiente.

Atelierul de lucru a inclus câte 3 exerciții participative în grupuri de lucru pentru fiecare subdomeniu, caracterizate prin:

 - Identificarea provocărilor individuale;

 - Identificarea ideilor de proiect, individuale, pentru soluționarea provocărilor comune;

 Completarea fișelor ,,ideilor de proiect” câștigătoare.

    Sectorul energetic reprezintă un sector cheie în procesul de elaborare a Strategiei naționale de specializare inteligentă, care își propune identificarea nișelor de specializare inteligentă pentru Moldova, ce ar favoriza impactul cercetării asupra economiei și societății. În baza cartografierii potențialului economic, științific și inovativ, realizat cu suportul Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în Republica Moldova a fost inițiat procesul de descoperire antreprenorială – o etapă decisivă pentru identificarea nișelor de specializare inteligentă cu impact major. Primul atelier de descoperire antreprenorială, care a avut loc în iunie 2019, a identificat provocările și obiectivele pentru subdomeniile: Soluţii de termoficare, Energie alternativă, Tehnologii eficiente. Rezultatele primului EDP pot fi accesate la:https://mecc.gov.md/ro/content/rapoarte-pe-domenii-ale-atelierelor-de-descoperire-antreprenoriala