16 septembrie, s. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi. A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a grădiniței de copii din s. Ciobanovca, r-nul Anenii Noi”, realizat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte Pilot.

Valoarea totală a proiectului constituie 4 937 282 lei, bani care au fost folosiți pentru:

·        izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 851,7 m2;

·        înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața totală de 51,84 m2;

·        izolarea termică a acoperișului cu suprafața totală de 662,30 m2;

·        izolarea termică a plafoanelor spațiilor neîncălzite, supuse umidității în interiorul clădirii cu suprafața totală de 576,90 m2;

·         instalarea colectoarelor solare pentru producerea ACM - sistem compus din 4 colectoare a câte 30 de tuburi vidate fiecare, cu suprafața de 3,23 m2, cu 2 vase de acumulare de 1 500 l, echipat cu încălzitor electric de 4 kW.

    Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.