20 aprilie, s. Chirsova, UTA Găgăuzia.  A avut loc recepția la încheierea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Renovarea clădirii Gimnaziului ,,M. Tanasoglo”, din satul Chirsova, UTA Găgăuzia.

Valoarea totală a proiectului constituie 3 351 109,86 lei. 

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele măsuri de eficiență energetică:

-         Izolarea termică a pereților exteriori cu suprafața totală de 2 728,58 m2;

-         Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare cu suprafața de 950,65 m2 ;

-         Renovarea pereului clădirii.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i-a fost asigurată asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.