6 aprilie, Chișinău. În perioada 30 martie-01 aprilie reprezentanții Direcției Finanțare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor și Direcției Implementare și Monitorizare a Politicilor din cadrul Agenției pentru Eficiență Energetică au participat la cursul ,,Costul proiectelor de investiții publice", organizat în cadrul programului UE AT ,,Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și pregătirea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere''.

Cursul a fost structurat în 3 sesiuni cu durata de jumătate de zi, 6 module, cu predare și interacțiune participanți prin exerciții scurte pentru consolidarea deprinderilor aplicative, pregătite cu mult zel de către formatorii Irina Grigoryan, expert în calculul costurilor investițiilor publice, EU TA Project Preparation Facility, și Eugenia Bușmachiu, doctor, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei, specialitatea Finanţe; monedă; credit.

Totodată, ținem să vă informăm că pentru a se putea evalua un proiect de investiții este necesar ca inițial să se fundamenteze elementele definitorii ale acestuia, care sunt legate în principal de costul inițial al investiției, durata de viață a proiectului, fluxurile de numerar generate de acesta, valoarea reziduală și capitalul investit.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.