9 aprilie, Chișinău. Colaboratorii AEE au participat în cadrul Atelierului online comun UNECE-PNUD privind „Standardele de eficiență energetică în clădiri și punerea lor în aplicare în regiunea UNECE”.

Atelierul și-a propus să consolideze capacitățile naționale de a dezvolta și implementa standarde de eficiență energetică în clădiri, încurajând planificarea participativă și parteneriatele tuturor părților interesate implicate. Prima parte a atelierului a revizuit un proiect de analiză a lacunelor - Gap analysis și au fost validate constatările și recomandările aferente, precum și a fost reflectată influența asupra stării de dezvoltare și implementare a standardelor de eficiență energetică în clădirile din țările din regiunea UNECE (United Nations Economic Commission for Europe/Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa).

Au fost prezentate concluziile preliminare ale studiilor naționale cu o analiză mai detaliată a lacunelor în Armenia, Kârgâzstan și Republica Moldova.

A doua parte a atelierului a oferit o imagine de ansamblu asupra inițiativelor actuale de sprijinire a dezvoltării fondului de locuințe la prețuri accesibile și eficiente din punct de vedere energetic în Republica Moldova

Reamintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.