01 noiembrie, Chișinău. În contextul creșterii preocupărilor legate de schimbările climatice și costurile mari ale energiei, agenții economici au devenit tot mai interesați de măsurile de reducere a risipei energetice și de eficientizare a consumului. Aceste măsuri contribuie la protejarea mediului, dar pot să aducă beneficii economice semnificative.

 

Audituri energetice profesioniste și eficiența energetică în clădiri

 

Primul pas important pentru orice afacere care dorește să reducă risipa energetică este efectuarea unui audit energetic. Un audit va identifica sursele principale de consum energetic și va ajuta la determinarea zonelor în care se poate economisi energie. Agenții economici pot colabora cu consultanți specializați pentru a efectua aceste audituri și a dezvolta un plan de acțiune.

Majoritatea agenților economici operează în clădiri, iar eficiența energetică a acestora poate fi un punct de pornire excelent. Astfel, AEE recomandă agenților economici să implementeze sisteme de management energetic care să permită monitorizarea  consumului de energie și ajustarea acestuia în funcție de necesități.

Agenții economici sunt încurajați să investească în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor lor, precum izolație termică, ferestre eficiente energetic și sisteme de iluminat cu LED-uri.

 

Adoptarea surselor de energie regenerabilă

 

Trecerea la surse de energie regenerabilă, precum panouri solare, turbine eoliene sau centrale pe biomasă, reduce  dependența de sursele tradiționale de energie. Agenții economici pot  să exploreze posibilitatea de a utiliza surse de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare sau turbinele eoliene. Acestea micșorează semnificativ costurile pentru energie pe termen lung și contribuie la reducerea emisiilor de carbon.

 

Statul vine cu mai multe mecanisme de sprijin pentru doritorii de a trece la surse de energie regenerabilă, inclusiv mecanismul de contorizare netă, preț fix și tarif fix. AEE pune la dispoziție calcule și exemple pentru a ajuta consumatorii să ia decizii informate și să valorifice beneficiile surselor de energie regenerabilă.

 

Totodată, AEE îndeamnă pe cei interesați și vizați de subiect să urmărească evoluția amendamentelor la Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, prin care au fost aduse modificări la mecanismul de contorizare netă, care va fi substituit cu facturarea netă. Acest nou mecanism va calcula energia produsă lunar de centrale fotovoltaice în valoare monetară, iar surplusul va fi transformat în bani. Consumatorii vor putea utiliza acești bani pentru a acoperi o parte din energia electrică consumată din rețea.

 

Gestionarea eficientă a echipamentelor și instruirea angajaților

 

O parte semnificativă a risipei energetice în afaceri poate fi atribuită echipamentelor ineficiente sau necorespunzătoare. Agenții economici ar trebui să evalueze periodic echipamentele folosite și să le înlocuiască cu modele mai eficiente energetic, atunci când este cazul. De asemenea, este important să se implementeze politici stricte privind oprirea echipamentelor în afara programului de lucru pentru a preveni risipa de energie. AEE încurajează angajatorii să educe și să sensibilizeze angajații cu privire la importanța economisirii de energie.

 

Prin implementarea acestor recomandări și prin colaborarea cu Agenția pentru Eficiență Energetică, agenții economici pot juca un rol semnificativ în transformarea consumului de energie în economii durabile.

 

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) și-a propus să readucă în atenția publică importanța implementării măsurilor de raționalizare a consumului de energie în sectorul public și privat, lansând o campanie de informare cu genericul „Transformă consumul în economii durabile”.  Campania este realizată în parteneriat cu Ministerul Energiei, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ÎCS ,,Premier Energy” SRL, SA ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” și „Termoelectrica” SA, „CET Nord” SA și ÎS ,,Moldelectrica”.

 

Pentru mai multe sfaturi și informații, Vă invităm să accesați pagina Agenției: www.aee.gov.md

 

Agenția pentru Eficiență Energetică are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.